תשתיות

למשרדנו ניסיון רב בפרויקטים בנושא תשתיות מים וביוב משלב התכנון ועד שלב הביצוע

  • תשתית מים וביוב עבור תאגידי מים עירוניים
  • תשתיות ניקוז עבור עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות.