שכונות חדשות

משרדנו נבחר להשתתף ולקחת חלק בפיתוח שכונות חדשות 

  • פתוח שכונות חדשות במושבים וישובים קהילתיים
  • פיתוח כבישים, תשתיות, מדרכות, חניות וכו’.