נזקי בנייה וחוות דעת הנדסית משפטית

לצערנו, לא פעם ישנם ליקוי בנייה או תכנון אשר מתבטאים בנזקים ובחילוקי דעות בין הצדדים, מהלך אשר מוביל לא פעם לשערי בתי המשפט.
משרדנו מייעץ ללקוחותיו, נותן חוות דעת משפטיות, משתתף בדיונים ואף משמש כמומחה מטעם בית המשפט.

  • נזקי בנייה בכל הארץ
  • גילוי מקור שקיעות והערכת מידת השפעתן
  • תיקון נזקים במבנים גיאוטכניים
  • פיקוח על יישום החלטות בתי משפט
  • חו”ד הנדסיות במקרים של פיצוצים מבוקרים בקרבת מבנים